Вести

Општината објави оглас за понуда за санирање на одронот од карпата кој оштети куќа

Општината објави оглас за понуда за санирање на одронот од карпата кој оштети куќа

Заради настаната природна непогода – одрон на карпа и оштетување на објект, Општина Куманово бара правно лице, кое е во можност да изврши санирање, поточно расчистување на одронот од карпа и обрушеното, да изврши увид на лице место (ул.„Ѓорче Петров“ бр.308), да изработи предмет и пресметка за сè што е потребно, за да се изврши на безбеден начин санирањето и истата да ја достави во архива на Општина Куманово во рок од 3 (три) дена.

Сузана Андоновиќ

Radio Bum

December 24th, 2021

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *