За Нас

За Нас
Release date
01 January 1970
За Нас
01 January 1970 |

Радио Бум,

Милениче на Куманово кое со работа започна на 12 јули 2014 година, со хитовска екс ју и македонска забавна музика.  Програмската шема е концепирана по потребите на слушателите. 24 часа програма, музика, вести , информации, гостувања ….секогаш први и објективни во информирањето.

Мала но вредна екипа која со многу љубов кон работата ги извршува успешно сите работи.  На помош пристапуваат и надворешни соработници , професионалци во работата кои се дел од семејството на Радио Бум, а дел од големото семејство на Бум се и сите слушатели кои даваат несебична подршка на радиото , кое за една година се наметна како најслушано радио во Куманово и регионот.

Довербата е најважниот сегмент на која секојдневно работиме, а ја имаме од  спонзорите на Радио Бум.

Секоја пофалба со радост ја примаме , но и секоја критика ја прифаќаме како показател да бидеме што поуспешни.

Радио Бум  за добро утро, Радио Бум за добар ден и Радио Бум за лека ноќ ………Радио Бум во служба на граѓаните.