Вести

Успешна обука за 27 службеници во книговодство

Успешна обука за 27 службеници во книговодство

27 невработени лица во Центарот за вработување во Куманово добија сертификати за завршена обука за книговодство и се стекнаа со звање “службеник во книговодство”. Обуката се реализираше во времетраење од четири месеци во соработка со Еуро Колеџ и Образовен центар Визија.

„Во првите три месеци теоретскиот дел од обуката се спроведуваше кај верификувани спроведувачи на обуки кои што претходно имаа направено верификација на оваа програма -обука за книговодство во МОН и Центар за образование на возрасни, а четвриот месец кандидатите имаа можност да се стекнат и со практични знаења од областа на книговодството, кој се спроведуваше кај работодавачи, сметководствени бироа со кои што претходно спроведувачите на обука имаа склучено договори“, информира раководителката на Центарот за вработување во Куманово, Марија Димитријевска.

-2,35 по завршување на теоретскиот и практичниот дел од обуката се спроведува проверка на знаења од страна на спроведувачите на обуката, и сите 27 невработени лица кои што успешно ја поминаа обуката денеска се стекнаа со сертификати.

-3,15 дозволено е во самиот тек на обуката лицето да се вработи и доколку му дозволуваат работните обврски, може да ја посетува обуката и на крај по завршена проверка на знаењата да се стекне и со сертификат за службеник во книговодство.

Невработените лица за време на обуката добивале месечен надомест од 9.000 денари, за превоз и храна.

Преку оваа мерка, на невработените лица им се нуди можност за преквалификување и стекнување со сертификат со кој што можат да ја променат својата професија, посочуваат спроведувачите на обуката.

-Сега на пазарот на труд овие невработени лица можат да се појават со нова квалификација односно да бараат работа со нова квалификација , службеник во книговодство. За време на обуката се стекнаа со знаења од основи на сметководствена евиденција и еден месец беа на практична обука , изјави Фросина Николовска, професор по сметководство

-Ова е трета група што во рамките на оваа програма заврши, обично се летни обуки. Учениците беа крајно мотивирани, редовни, одговорни. Се надевам дека овие активни мерки затоа што ваков тип на обуки прават мост меѓу класичното образование, теоретско што го добиваат на факултети и средни училишта и практичната работа што ги очекува во иднина, ние нудиме практична обука ги подготвува за да веднаш започнат со работа, изјави Андријана Илиевска -Додевска, Образовен центар Визија

Од вкупно 30 пријавени невработени лица, обуката ја завршија 27-мина. Задоволни се од резултат и се надеваат на вработување.

-За обуката дознав во АВРМ, имав завршено некоја друга струка, а сакав економска струка, искуствата с солидни, за 4 месеци доволно се научи, уште малку треба да се дообучиме, треба да се обидат и да се пронајдат каде се, се надевам Ненад Каранфиловски, учесник на обука.

Обуката за книговодство е дел од Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот за 2019-та година.

radiobum

October 25th, 2019

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *