Вести

Починатите од Ковид-19 не мора да бидат погребани во метален сандак

Починатите од Ковид-19 не мора да бидат погребани во метален сандак

На денешната седница Владата го прифати заклучокот на Комисијата за заразни болести дека овластените оператори за погребални услуги се должни да го применуваат соодветниот наменски протокол за превенција од инфекција и контрола за безбедно управување со мртво тело во контекст на Ковид-19, во кој не е правно нормирано дека постапувањето со телото на умрено лице, кое починало од заразната болест, се врши во затворен и залемен метален сандак.

Воедно, со овој заклучок Владата наведува дека подготовката, завиткувањето, транспортот и закопувањето на мртвото тело, предизвикано од заразната болест Ковид-19, не е утврдено дека се врши во затворен и залемен метален сандак ниту во правилникот за условите и начинот за закопување, ископување и пренос на умрено лице.

Во согласност со протоколот и правилникот, ексхумацијата на починатите е дозволена, но не порано од една година.

Radio Bum

December 1st, 2020

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *