Вести

Бонус плата за вработените во МВР

Бонус плата за вработените во МВР

Вработените во МВР ќе добијат бонус плата, оваа го објави премиерот на Р.Македонија, Оливер Спасовски на својата фејзбук страна.
Бонус плата , во висина од една просечна плата во државата ќе добијат полициските службеници кои работеле повеќе од 150 часа од редовното работно време и ако не отсуствувале повеќе од 21 ден во една година.

,,За прв пат им овозможуваме на полициските службеници да го остварат своето законско право да им се исплати покрај додатокот на плата и бонус во висина од една просечна плата ако работеле повеќе од 150 часа од редовното работно време и ако не отсуствувале повеќе од 21 ден во една година.”- објави премиерот Оливер Спасовски.

admin

February 12th, 2020

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *