Вести

Царинарници на Tабановце одзедоа 10 000 евра

Македонски државјанин со германски автомобил се обидел од Македонија да изнесе 12 500 евра за кои немал документ на потекло . Парите биле во паричник и сокриени покрај седиштето , а дел од нив биле сокриени и во јаканата на возачот. Соогласно законските прописи вратени му се 2 000 евра , износ што резидент може слободно да го изнесе од државата.

Igor Andonovik

February 1st, 2016

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *